HOGE KWALITEIT
PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Wereldwijd bekend, sinds 1978

Beste bezoeker, welkom!

Garantie en retouren

Garantie

In principe wordt er volgens CEE-normen een garantie verleend van 1 jaar na faktuurdatum op fabrieksfouten. De gehele omschrijving hiervan kunt u vinden op onze leveringsvoorwaarden op deze website.

Klachtafhandeling

Een eventuele klacht dient altijd schriftelijk gemeld te worden. Binnen 1-2 dagen wordt deze in behandeling genomen, waarna wij u hierover nader verder zullen informeren.

Retouren

Retourzendingen dienen schriftelijk bij ons gemeld te worden. Bij een eventuele herlevering of garantielevering zal er, indien er een duidelijke oorzaak van de retourzending bij Spotle ligt, na controle franko retour gezonden worden en zal de refund binnen 30 dagen verstuurd worden. Indien de oorzaak niet bij Spotle ligt zullen de te maken kosten doorberekend worden.

Reparaties

Alleen machines jonger dan 8 jaar komen in aanmerking voor reparatie, omdat de reparatiekosten van oudere machines kunnen hoger zijn dan 50 % van de huidige nieuwprijs. Wij registreren alle serienummers zodat vooraf de leeftijd van de machine vastgesteld kan worden.

Voor elke reparatie geldt een minimumtarief van €25, exclusief BTW en vrachtkosten.

Bij een eventuele reparatieopgave waarna geen reparatie plaatsvindt brengen wij een vast bedrag van €20 in rekening, inclusief retrourvracht en zonder BTW. Dit tarief geldt binnen Nederland en België. Indien een machine vervangen wordt door een machine uit onze voorraad vervallen alle reparatie- en onderzoekskosten. De machine wordt dan franko geleverd binnen Nederland en België.

Manco's, schade, vermissing van verzonden goederen en/of pakketten

Indien er een onregelmatigheid heeft plaatsgevonden met betrekking tot het verzenden van goederen en/of pakketten dient u dit schriftelijk bij Spotle te melden. Wij zullen u helpen deze onregelmatigheid te beperken en indien noodzakelijk hier maatregelen voor nemen.